Проверка на цкр по ЕГН

4.9/5 - (7 votes)

Необходима ви е бърза проверка на цкр по ЕГН?

Централният Кредитен Регистър (ЦКР) е един от най-важните регистри, който съхранява информация за кредитите на физическите и юридическите лица в страната. Всеки, който е кандидатствал за кредит или кредитна карта, е отбелязан в ЦКР. В тази статия ще обясним как да проверите своето кредитно досие онлайн, като използвате ЕГН.

Централен Кредитен Регистър (ЦКР)

Централният Кредитен Регистър е регистър, който съхранява информация за действащи и погасени кредитите на физически и юридически лица. Това е база данни, която съдържа информация за кредитните ангажименти на гражданите, така че кредиторите могат да проверят кредитния рейтинг. Кредитните компании и финансови институции имат достъп до ЦКР и използват информацията, за да определят колко рисково е да отпуснат кредит на определено лице.

Как да проверите ЦКР по ЕГН?

Проверката на ЦКР по ЕГН може да се извърши онлайн чрез банка или чрез сайта на Централния Кредитен Регистър. За да извършите проверката, ще ви бъдат необходими следната информация:

1. Проверка чрез сайта на Централния Кредитен Регистър

  1. Влезте в уебсайта на Централния Кредитен Регистър на адрес: www.bnb.bg
  2. Изберете „Централен Кредитен Регистър“ от менюто в горната част на страницата.
  3. Изберете „Заявление за справка“ и след това „За физически лица“
  4. Въведете своето ЕГН и посочете срокът на проверката (1 година, 2 години или 3 години).
  5. Посочете имейл адрес, на който да изпратите извлечението от регистъра.
  6. Попълнете полетата за защита на личните данни и натиснете „Изпрати“.
  7. Проверете имейлът си за извлечението от ЦКР.

2. Проверка чрез обслужващата ви банка – може да направите справка в банката. Това е възможно след подписване на съгласие. Обикновено се подобни справки се изготвят при входирано искане за кредит.

Независимо от начина, по който ще проверите своя ЦКР, е важно да бъдете внимателни и да следвате инструкциите внимателно.

Експресно изчистване на ЦКР

Експресното изчистване на ЦКР е процедура, която позволява на финансовите институции да изтриват бележки за неплатени задължения от кредитните досиета на клиентите си в ЦКР. Тази услуга се предлага от някои банки и кредитни институции и предоставя възможност на клиентите да изчистят своите кредитни досиета от неплатени задължения за кратък период от време.

Проверката на ЦКР е важен инструмент за всеки, който желае да следи своето кредитно досие и финансово състояние. Чрез проверката на ЦКР може да се видят всички кредити и задължения на дадено лице, което може да помогне при вземането на финансови решения. Важно е да следите своето кредитно досие, за да може да реагирате в случай на необходимост.

Шанс кредит